Deelnemers

Een assessment vindt meestal plaats in het kader van een specifieke loopbaanvraag of een loopbaanstap die u gaat zetten. Door middel van onderzoek wordt inzicht geboden in uw denkkracht, persoonlijkheid, drijfveren en vaardigheden. U krijgt inzicht in de wijze waarop u uw talenten maximaal kunt benutten en op welke wijze u vorm kunt geven aan uw persoonlijke ontwikkeling.

Afhankelijk van het type assessment worden de bevindingen gebruikt om een advies op te stellen. Dit kan een advies zijn bijvoorbeeld over de:

  • geschiktheid voor een bepaalde functie,
  • stappen die u kunt nemen om uw talenten (verder) te ontwikkelen
  • wijze waarop u uw loopbaan verder vorm kunt geven gezien uw aanleg en drijfveren
  • wijze waarop u uw kansrijkheid op de arbeidsmarkt kunt vergroten

Duidelijk wordt ook welke investeringen er door u en / of de opdrachtgever gedaan kunnen worden om de beoogde loopbaanontwikkeling te realiseren.

Onze bevindingen worden weergegeven in een aansprekende en heldere rapportage, zodat u een persoonlijk adviesdocument heeft waarmee u concreet aan de slag kunt.

Indien u naar aanleiding van de informatie op deze website nog vragen hebt, bel of mail gerust. Onze adviseurs informeren u graag verder.
U kunt ons bereiken op 030 602 00 00 of via post@psyhof.nl.