Arbeidsmarktwaarde Analyses

Realiseren van duurzame inzetbaarheid

Psychologisch adviesbureau Hof heeft in het kader van duurzame inzetbaarheid van medewerkers de Hof Arbeidsmarktwaarde-Analyse ontwikkeld.

Resultaat

De Arbeidsmarktwaarde-Analyse geeft een concreet en gevalideerd inzicht in op welke manier en in hoeverre een medewerker zijn / haar arbeidsmarktwaarde kan vergroten.

Met arbeidsmarktwaarde wordt bedoeld: toegevoegde waarde en kansrijkheid op de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarktwaarde-analyse vergroot het zelfinzicht en zelfstartend vermogen van deelnemers en biedt concrete handvatten om te werken aan het vergroten van de arbeidsmarktwaarde en inzetbaarheid.

In welke situaties?

De Arbeidsmarktwaarde-analyse wordt regelmatig benut om loopbaanontwikkeling te stimuleren. Daarnaast wordt de Arbeidsmarktwaarde-Analyse vaak ingezet als onderdeel van een outplacementtraject.

Inhoud Arbeidsmarktwaarde-Analyse

De Hof Arbeidsmarktwaarde-Analyse is gebaseerd op vier dimensies die de sterkste invloed hebben op inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, zoals is gebleken uit recent wetenschappelijk onderzoek. De gecertificeerde arbeid- en organisatiepsychologen van Hof baseren de individuele Arbeidsmarktwaarde-Analyse op de resultaten van het programma van:

  • Capaciteitentests
  • Persoonlijkheidsvragenlijsten
  • Drijfverenvragenlijsten
  • Cv-analyse

Arbeidsmarktwaarde-Analyse in zes stappen

  1. Intake met opdrachtgever door een gecertificeerd arbeid- en organisatiepsycholoog
  2. Afname Arbeidsmarktwaarde-Analyse
  3. Controle en analyse van de resultaten door een gecertificeerd assessmentpsycholoog
  4. Terugkoppeling resultaten aan deelnemer en advisering op welke wijze de arbeidsmarktwaarde kan worden vergroot
  5. Schriftelijke rapportage van de resultaten
  6. Adviesgesprek met opdrachtgever door een gecertificeerd assessmentpsycholoog

Vragen?

Indien u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft of u wilt een casus voorleggen, neem dan contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag verder.