Business Support Assessments

Specifiek voor Medewerkers Business Support

Psychologisch adviesbureau Hof heeft speciaal voor medewerkers business support van organisaties het Business Support Assessment ontwikkeld. Medewerkers business support zijn medewerkers die ondersteunend werk leveren en ervoor zorgen dat het primaire proces soepel en efficiënt verloopt.
Te denken valt aan (financieel) administratieve krachten, medewerkers secretariaat of backoffice, telefonisten, receptionisten, logistiek medewerkers, (commerciële) binnendienstmedewerkers, (hr) assistenten.

Resultaat

Het Business Support Assessment geeft concreet inzicht in het werk- en denkniveau (mbo, hbo, wo), de stressbestendigheid en de werkhouding van deelnemers.

Daarnaast wordt inzicht geboden in de belangrijkste drijfveren van de business support medewerker. Zo wordt helder op welke wijze de business support medewerker het beste is te stimuleren en motiveren.

Inhoud Business Support Assessment

Het Business Support Assessment is gebaseerd op drie ‘pijlers’: intelligentie, persoonlijkheid en drijfveren. Op basis hiervan formuleert de assessmentpsycholoog het advies.

Het Business Support Assessment in zes stappen
(doorlooptijd maximaal 5 werkdagen)

  1. Intake met opdrachtgever door een gecertificeerd assessmentpsycholoog
  2. Afname online assessment
  3. Controle en analyse van de resultaten door een gecertificeerd assessmentpsycholoog
  4. Terugkoppeling resultaten aan deelnemer door een gecertificeerd assessmentpsycholoog
  5. Schriftelijke rapportage van de resultaten
  6. Adviesgesprek met opdrachtgever door een gecertificeerd assessmentpsycholoog

Vragen?

Indien u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft of u wilt een casus voorleggen, neem dan contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag verder.