Generieke Assessments

 

Psychologisch adviesbureau Hof heeft een uniek product ontwikkeld. Het Hof Generiek Assessment.
Dit is een assessment dat zich toespitst op competenties die er in vrijwel alle organisaties en op alle niveaus toe doen. Hof brengt deze in kaart en op basis hiervan adviseren wij gericht over eventuele aanstelling en persoonlijke ontwikkeling.

Resultaat

Het Generiek Assessment geeft concreet inzicht in het werk- en denkniveau (mbo, hbo, wo), de motivatie, samenwerkingsgerichtheid, werkhouding en stressgevoeligheid van deelnemers. Daarnaast wordt inzicht geboden in de belangrijkste drijfveren. Zo wordt helder op welke wijze de deelnemer het beste is te stimuleren en motiveren in de praktijk.

Inhoud en Aanpak

De gecertificeerde arbeid- en organisatiepsychologen van Hof baseren hun analyse en advies op de resultaten van het programma van:

  • Capaciteitentests
  • Persoonlijkheidsvragenlijsten
  • Drijfverenvragenlijsten

Hof Generiek Assessment in zes stappen
(doorlooptijd maximaal 5 werkdagen)

  1. Intake met opdrachtgever door een gecertificeerd assessmentpsycholoog
  2. Afname online assessment
  3. Controle en analyse van de resultaten door een gecertificeerd assessmentpsycholoog
  4. Terugkoppeling resultaten aan deelnemer door een gecertificeerd assessmentpsycholoog
  5. Schriftelijke rapportage van de resultaten
  6. Adviesgesprek met opdrachtgever door een gecertificeerd assessmentpsycholoog