Hof is een echte samenwerkingspartner

Hof is een echte samenwerkingspartner. De adviseurs van Hof zijn al jarenlang een betrouwbare ‘collega’ en actief betrokken. De adviseurs handelen integer, denken mee en denken in mogelijkheden. Het contact is prettig en open. Er wordt geluisterd naar onze wensen en er wordt altijd gezocht naar oplossingen. Zij geven actief feedback, vragen hier ook om en benutten feedback om dienstverlening te verbeteren. Hof verdiept zich in de wensen en behoeften van de deelnemer en opdrachtgever en neemt dit actief mee in de opzet van het assessment. Assessments worden vlot ingepland en de doorlooptijd is uitstekend. Hof toont zich accuraat in het maken en opvolgen van afspraken. De rapportages zijn duidelijk en helder. De persoonlijke toelichting van de adviseur op de rapportages is ook prettig. Dit helpt bij de vertaling van de resultaten naar de praktijk. Hof gaat bovendien integer om met de resultaten van assessments. Zij volgen de NIP code op een goede manier.