Reguliere Assessments

De (arbeids) markt ontwikkelt zich snel, concurrentie is groot, druk neemt toe en medewerkers zijn steeds meer op zoek naar uitdaging, ontwikkeling en voldoening in plaats van naar zekerheid en continuïteit. Organisaties zien zich voor de uitdaging geplaatst zowel intern als extern adequaat op deze dynamische omgeving te reageren en te anticiperen, om zo een goed personeelsbeleid te kunnen voeren.

Wat vraagt dit van de medewerkers op verschillende posities in de organisatie? En hoe zorg je vervolgens voor de juiste vrouw of man op de juiste plaats, nu en in de toekomst?

Assessments leveren een waardevolle bijdrage bij de beantwoording van dit type vragen.

Al meer dan 65 jaar adviseert Psychologisch Adviesbureau Hof organisaties in het bedrijfsleven en de non-profit sector. Onze dienstverlening is gebaseerd op het leveren van kwaliteit, wederzijds vertrouwen en goed contact met onze opdrachtgevers en kandidaten. Onze dienstverlening en werkwijze kenmerken zich door maatwerk, kwaliteit, flexibiliteit en een persoonlijke benadering. Dit is precies waar onze opdrachtgevers ons om waarderen.
Bij elk assessment dat wij uitvoeren, wordt aan de hand van de precieze vraagstelling de invulling van het programma bepaald. Hierdoor resulteert ons onderzoek in een persoonlijk advies, passend bij uw organisatie en rapportage waarin u scherp toegesneden antwoorden op uw vragen krijgt.

Alle psychologen van Psychologisch Adviesbureau Hof werken volgens de beroepscode en richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit betekent onder meer dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld en het rapport alleen na toestemming van de kandidaat aan de opdrachtgever mag worden verstrekt.