0-metingen

Fact-based organisatieontwikkeling

Opdrachtgevers vragen Hof regelmatig om een 0-meting uit te voeren als start van een ontwikkeltraject van een organisatie, (management)teams of individu.

Een nulmeting, ook wel vlootschouw genoemd, geeft inzicht in de de sterk en minder sterk ontwikkelde competenties, het ontwikkelpotentieel en de ontwikkelbaarheid van deelnemers.

Aanleiding en doel van nulmetingen

Aanleiding voor een 0-meting is vaak dat de veranderende markt of context vraagt om een nieuw type medewerker / management / directie / bestuur. De vlootschouw stimuleert zelfreflectie en biedt:

  • SWOT-analyse op individueel en groepsniveau
  • Inzicht in de discrepantie tussen aanwezige en vereiste competenties
  • Inzicht in het ontwikkelpotentieel
  • Concrete input voor persoonlijke ontwikkelplannen
  • Concrete input voor persoonlijke ontwikkelgesprekken
  • Concrete input voor het adequaat en (kosten) efficiënt inrichten van het ontwikkeltraject

 Aanpak

De aanpak en het programma van een 0-meting is sterk afhankelijk van de vraagstelling, context, grootte van de groep, doelstelling en follow-up van de meting.

Vragen?

Wilt u een casus voorleggen, neem dan contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag verder.