Employability Assessments

Potentieel benutten, Werkplezier verhogen, Inzetbaarheid vergroten

Het Employability Assessment biedt ondersteuning bij het maken van loopbaankeuzes. Waar liggen de kwaliteiten, interesses, vaardigheden en wensen van de medewerker? Deze vragen kunnen opkomen wanneer een medewerker graag een volgende stap wil zetten of niet (meer) goed op zijn plek zit.

Het Employability Assessment is een inventariserend onderzoek, waarbij de capaciteiten, persoonskenmerken, vaardigheden en belangstelling van de kandidaat in kaart worden gebracht. Op basis hiervan wordt persoonsgericht advies gegeven over de toekomstige invulling van loopbaan of studie, waarmee het potentieel van de medewerker nog beter benut kan worden.

Assessmentprogramma

Het programma wordt gebaseerd op vier ‘pijlers’: intelligentie, persoonlijkheid, vaardigheden en interesses. De onderzoeksdag bestaat in de regel dan ook uit een combinatie van intelligentietests, persoonlijkheids- en interessevragenlijsten, één of meer assessmentsimulaties (afhankelijk van en afgestemd op de vraagstelling) en een interview met de adviseur.

Duur en Doorlooptijd

Het onderzoek duurt één dag. Voorafgaande aan de dag krijgt de kandidaat uitgebreide informatie over wat hij/zij kan verwachten en hoe zich voor te bereiden. Ook wordt telefonisch een intake gehouden met de kandidaat, zodat deze al wordt aangezet tot nadenken over zijn wensen en mogelijkheden. Tussen de middag bieden wij de kandidaat een lunch aan.

Aan het einde van de assessmentdag bespreekt de assessmentpsycholoog de resultaten van het Employability Assessment met de kandidaat. De assessmentpsycholoog zal deze resulaten en het advies, indien de kandidaat hiervoor toestemming geeft, ook diezelfde dag nog terugkoppelen aan de opdrachtgever.

Adviesrapportage

De resultaten van het assessment worden weergegeven in een uitgebreide rapportage. Hierin wordt aangegeven wat de sterke en minder sterke punten van de kandidaat zijn en welke aandachtspunten zijn geconstateerd. Daarnaast wordt een zo concreet mogelijk advies gegeven over de meest passende loopbaanstap(pen), hoe de kandidaat zich het beste kan doorontwikkelen en welke randvoorwaarden of werkomgeving het beste bij zijn of haar profiel aansluit.

Rapportage van een Employability Assessment vindt maximaal zeven werkdagen na de onderzoeksdag plaats

Vragen?

Indien u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft of u wilt een casus voorleggen, neem dan contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag verder.