Ontwikkel Assessments

Groeikansen analyseren, groeikansen benutten

Organisaties en werknemers houden zich steeds bewuster bezig met talentontwikkeling. Medewerkers willen graag aan hun competenties werken, zodat ze kunnen groeien in hun huidige functie of kunnen doorgroeien naar een andere functie. Organisaties maken graag zo optimaal mogelijk gebruik van het aanwezige menselijk kapitaal. Om aan een dergelijke doorontwikkeling effectief invulling te kunnen geven, is het van belang helder te hebben welke competenties al voldoende ontwikkeld zijn en aan welke competenties men nog dient te werken.

Het Ontwikkel-Assessment is erop gericht het bovenstaande in kaart te brengen. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek tonen aan dat deze vorm van psychologisch onderzoek hiervoor een doeltreffend instrument is. Door middel van genormeerde tests, vragenlijsten en simulaties wordt een gedegen beeld verkregen van de medewerker.

Assessmentprogramma

Het assessmentprogramma wordt gebaseerd op vier ‘pijlers’: intelligentie, persoonlijkheid, drijfveren en vaardigheden. De onderzoeksdag bestaat in de regel dan ook uit een combinatie van intelligentietests, persoonlijkheids- en motivatievragenlijsten, één of meer assessmentsimulaties (afhankelijk van en afgestemd op het functieprofiel en / of de vraagstelling) en een interview met de adviseur.

Duur en Doorlooptijd

Het onderzoek duurt één dag. Voorafgaande aan de dag krijgt de kandidaat uitgebreide informatie over wat hij/zij kan verwachten en hoe zich voor te bereiden. Tussen de middag bieden wij de kandidaat een lunch aan.

Aan het einde van de assessmentdag bespreekt de assessmentpsycholoog de resultaten van het Ontwikkel-Assessment met de kandidaat. De assessmentpsycholoog zal deze resulaten en het advies, indien de kandidaat hiervoor toestemming geeft, ook diezelfde dag nog terugkoppelen aan de opdrachtgever.

Rapportage

De resultaten van het assessment worden weergegeven in een rapportage. De reeds aanwezige en nog te ontwikkelen competenties worden hierin helder beschreven. Daarnaast wordt advies gegeven over hoe de kandidaat zijn of haar doorontwikkeling het beste kan vormgeven. Hierbij wordt concreet aangegeven welke punten men kan oppakken; op basis van persoonlijke capaciteiten en afgezet tegen de gewenste loopbaanstap. Hierbij kan desgewenst ook een geschiktheidsadvies worden gegeven.

Rapportage van een Ontwikkel-Assessment vindt maximaal zeven werkdagen na de onderzoeksdag plaats.

Vragen?

Indien u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft of u wilt een casus voorleggen, neem dan contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag verder.