Selectie Assessments

Meten = Weten

De resultaten van het Selectie-Assessment (uitslag binnen één dag) ondersteunen objectieve besluitvorming binnen de selectieprocedure van nieuwe medewerkers.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze vorm van psychologisch onderzoek hiervoor een krachtig instrument is. Door middel van genormeerde tests, vragenlijsten, diepte-interviews en simulaties wordt een uitvoerig beeld verkregen van de kandidaat. Op basis hiervan wordt nagegaan in hoeverre hij of zij over de voor de functie relevante competenties, vaardigheden, intellectuele capaciteiten en persoonskenmerken beschikt.

Assessmentprogramma

Het assessmentprogramma wordt gebaseerd op vier ‘pijlers’: intelligentie, persoonlijkheid, drijfveren en vaardigheden. De onderzoeksdag bestaat in de regel dan ook uit een combinatie van intelligentietests, persoonlijkheids- en motivatievragenlijsten, één of meer assessmentsimulaties en een interview met de adviseur.

Duur en doorlooptijd

Het onderzoek duurt één dag. Voorafgaande aan de dag krijgt de kandidaat uitgebreide informatie over wat hij/zij kan verwachten en hoe zich voor te bereiden. Tussen de middag bieden wij de kandidaat een lunch aan.

Aan het einde van de assessmentdag bespreekt de adviseur de resultaten van het Selectie-Assessment met de kandidaat. De assessmentpsycholoog zal deze resultaten en het selectie-advies , indien de kandidaat hiervoor toestemming geeft, ook diezelfde dag nog terugkoppelen aan de opdrachtgever.

De resultaten van het assessment worden daarnaast weergegeven in een rapportage. Hierin worden de sterke en minder sterke punten van de kandidaat benoemd. Er wordt primair een uitspraak gedaan over de geschiktheid van de kandidaat voor de functie. Om na een eventuele benoeming zo effectief mogelijk te zijn in de functie wordt beknopt aangegeven waarin de kandidaat zich nog verder kan ontwikkelen.

Rapportage

Rapportage van een Selectie-Assessment vindt maximaal vijf werkdagen na de onderzoeksdag plaats.

Vragen?

Indien u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft of u wilt een casus voorleggen, neem dan contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag verder.