Trainingen en Workshops

Na het doorlopen van een assessment kan blijken dat bepaalde competenties of vaardigheden extra aandacht verdienen. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker moeite heeft om confronterende gesprekken te voeren. Het aanpakken van deze vaardigheden kan in een langer durend traject, in de vorm van loopbaan coaching. Een andere, minder tijdsintensieve, oplossing is het volgen van een workshop of training. Binnen relatief korte tijd (een dagdeel of dag) wordt het thema uitgediept en aangepakt, zodat de medewerker weer verder kan.

Praktijkgericht vaardigheden ontwikkelen

Wij leveren advies over te volgen workshops en trainingen bij onze partner Menea. Wij delen de visie dat het bij ontwikkeling belangrijk is om aan te sluiten bij de dagelijkse werkpraktijk. In de workshop wordt vooraf stilgestaan bij de leerdoelen. Gedurende de training wordt met name aandacht besteed aan het oefenen van vaardigheden. Waar nodig, worden theorieën toegelicht.

 “Ik vond het erg prettig dat het niet het opdreunen van de te behandelen stof was, maar de stof werd behandeld aan de hand van wat er speelde bij de deelnemers. Aan het einde van de workshop was toch alles behandeld. Dit getuigt van veel ervaring!” (deelnemer over een workshop)

Wilt u weten welke workshop geschikt is om de vaardigheden van uw medewerker, of uw eigen vaardigheden, in een inspirerende workshop te ontwikkelen? Neem contact met ons op.